Vị trí tuyển dụng Thời hạn đăng tuyển Tình trạng Lượt xem
Trưởng phòng Hành chính – Kế toán 22/01/2021 - 31/01/2021 Đang tuyển 116
Nhân viên chăm sóc khách hàng 22/01/2021 - 31/01/2021 Đang tuyển 92
Nhân viên kế toán 22/01/2021 - 31/01/2021 Đang tuyển 79
Merchandiser – E commerce 22/01/2021 - 31/01/2021 Đang tuyển 93
Nhân viên hành chính văn phòng 22/01/2021 - 31/01/2021 Đang tuyển 65